לייעוץ מקצועי חייגו: 077-4140530
השכרת דירה למגורים

השכרת דירה למגורים

השכרת דירה למגורים

גם אתם משכירים דירה למגורים? האם הינכם מכירים את מסלולי המס השונים החלים על הכנסות משכר דירה? המידע החשוב הבא הוא עבורכם.

מסלול ראשון – פטור:

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים) (הוראת שעה) התש”ן-1990 קובע פטור ממס על דמי שכירות שהתקבלו בגין דירות מגורים בישראל המשמשות למגורים עד לסכום התקרה הפטורה בסך 5,100 ₪ לחודש – נכון לשנת 2020 (תקרת הפטור בגין הכנסות משכר דירה לשנת 2019 – 5,090 ש”ח לחודש). כל חריגה מעל הסכום הפטור ועד לתקרת הפטור המתואמת שמשמעותה כפל הסכום הפטור (10,200 ש”ח נכון לשנת 2020) תגרור הפחתה של ההפרש החורג מסכום התקרה הפטורה כך שעל יתר ההכנסה (ההפרש בין דמי השכירות לבין הסכום הפטור המתואם) ישולם מס שולי.

התנאים לקבלת הפטור:

  1. בידי המשכיר קיים מסמך חתום על ידי השוכר לפיו הדירה משמשת למגורים בלבד;
  2. הדירה אינה רשומה בספרי העסק של המשכיר;
  3. הנכס המושכר הינו דירת מגורים בלבד
  4. המשכיר הינו יחיד והדירה הושכרה ליחיד או לחבר-בני-אדם באישור נציב מס הכנסה.

הערה – בחישוב תקרת הפטור יילקחו כל דירות המגורים בחשבון, דהיינו גם כאלה שאינן במסלול הפטור. כלומר אם יש דירות במסלול ה-10% ודירה נוספת במסלול הפטור, על מנת ליהנות מהפטור יש לקחת את כל דמי השכירות המתקבלים מכל דירות המגורים כך שבסופו של דבר בחירת מסלול הפטור לא תהיה כדאית היות ותעלה על כפל תקרת הפטור המתואמת וכל סכום ההכנסה בגין אותה דירה יחויב במס שולי.

מסלול זה מתאים לאותם אנשים אשר הכנסותיהם משכירות למגורים אינן עולות משמעותית על גובה התקרה הפטורה.

מסלול שני – מס מופחת – 10%:

סעיף 122 לפקודה מאפשר ליחיד שהייתה לו הכנסה מהשכרת דירת מגורים המשמשת למגורים בישראל, לשלם מס מוגבל בשיעור של 10% על הכנסות אלו (הכנסות ברוטו = הכנסות ללא ניכוי הוצאות), ללא הגבלה של גובה ההכנסות.

התנאים לקבלת שיעור המס המופחת – 10%:

  • הכנסה זו אינה נחשבת להכנסה מעסק בידי המשכיר;
  • המשכיר הינו יחיד (לרבות נישום מייצג בחברה משפחתית);
  • יש לשלם את המס תוך 30 יום מתום שנת המס בה התקבלה ההכנסה מהשכרת הדירה (יש לשים לב כי לאחר המועד לעיל, המשכיר יחויב בתשלום ריבית והצמדה על חוב המס).

מסלול זה מתאים לאותם אנשים אשר הכנסותיהם משכירות למגורים עולות משמעותית או מעבר לכפל התקרה הפטורה אשר אין להם הוצאות שוטפות משמעותיות.

מסלול שלישי – מס שולי:

הכנסות מדמי שכירות למגורים (הכנסות נטו = הכנסות בניכוי הוצאות) בהתאם למסלול זה מצטרפות להכנסותיו האחרות של הנישום (באם יש כמובן) ומתחייבות במס בהתאם לשיעור המס השולי החל עליו. מאותן ההכנסות ניתן יהיה לנכות הוצאות שוטפות, כגון: דמי ניהול, תיקונים, מימון, משפטיות וכן הוצאות פחת.

הערה – מי שהכנסותיו מדמי שכירות מגיעות לכדי הכנסה מ”עסק”, אינו זכאי לבחור מבין שלושת מסלולי המיסוי לעיל וישלם את המס רק בהתאם למסלול המס השולי.

מסלול זה מתאים לאותם אנשים אשר יש להם הכנסות והוצאות גבוהות בגין הנכס המושכר.

אין באמור לעיל כדי למצות את הסוגיה במלואה ואין לראות במידע זה כמתן חוות דעת מקצועית או כתחליף להתייעצות עם רואה חשבון או עם איש מקצוע אחר הבקיא בתחום.

שתפו עם חברים
צור קשר
מגדלי ב.ס.ר 3 ,מצדה 9 בני ברק
א’-ה’ 09:00-17:00
או מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.